Desktop

Perfformiad cynaliadwyedd

Rydym yn ymrwymedig i adrodd ar berfformiad cynaliadwyedd y Cynulliad Cenedlaethol mewn modd tryloyw a hygyrch.

Rydym yn mesur cynnydd yn erbyn targedau bennwyd yn gyson ac yn hyrwyddo datblygu cynaliadwy fel mater o drefn trwy’n gweithredoedd a’n penderfyniadau yn ein hymdrech i wella’n barhaus.

Perfformiad cynaliadwyedd

Cydnabyddiaeth allanol

Yn Awst 2010, dyfarnwyd y Sefydliad Sector Cyhoeddus Mwyaf  Cynaliadwy ar lefel Llywodraeth i’r Cynulliad gan Wobrau Rheoli Cyfleusterau Cynaliadwy 2010 i gydnabod ein hymdrech gyson i ostwng allyriadau carbon a chreu gweithle cynaliadwy.

Uchafbwyntiau 2011 – 12

  • llwyddo i gadw Lefel 5 y Ddraig Werdd ar gyfer holl ystâd Bae Caerdydd

  • lleihad o 1% mewn carbon net emissions.

  • lleihad o  9%  mewn allyriadau ynni

  • 14 tunnell o wastraff bwyd wedi’i gasglu ar gyfer compostio.

  • 95% o’r papur a brynwyd o ffynonellau a ailgylchwyd neu FSC 100% recycled or FSC sources.

  • 73% o ddŵr yn cael ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu

Partners & Help

Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis