www.cynulliadcymru.org

Croeso i Gynulliad Cenedlaethol Cymru


Y Cynulliad Cenedlaethol yn arbrofi â’r Cyfryngau Cymdeithasol - gyda sesiwn Cwestiynau ac Atebion #POSenedd

Gofynnodd y Fonesig Rosemary Butler AC, y Llywydd, i bobl anfon cwestiynau, drwy Twitter, mewn cysylltiad â’i hymgyrch "Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus", sy’n ceisio annog rhagor o fenywod i wneud swyddi cyhoeddus.

Mwy: Y Cynulliad Cenedlaethol yn arbrofi â’r Cyfryngau Cymdeithasol

Y newyddion diweddaraf

Edrychwch yma i gael gwybodaeth am fusnes heddiw a busnes sydd i ddod, cyfarfodydd a digwyddiadau.

Bydd holl Aelodau'r Cynulliad yn mynd i'r Cyfarfod Llawn a dyma un o'r prif ddulliau sydd gan yr Aelodau i ddal Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Cynulliad i gyfrif, i ddeddfu ar gyfer Cymru a chynrychioli eu hetholwyr.

Dilynwch y Cynulliad...

Current Promotions

debating chamber
  • Dweud eich dweud

    Anfon deiseb at y Cynulliad - anfon, llofnodi a thrafod deisebau ar-lein.

|

Gwylio a gwrando

|
Gwylio a gwrando

Gwyliwch Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we. Gallwch wylio cyfarfodydd Pwyllgor a Chyfarfodydd  Llawn yn fyw ar Senedd.tv, neu fideos esbonio a mwy ar ein sianel YouTube.

 
 

You are in :

Partners & Help

Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis